Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 12/02/2019 7:30:26 SA

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Quảng Trị đưa ra mười ba nội dung trọng tâm cần thực hiện tuyên truyền trong năm 2019: Tuyên truyền về Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn II (2016-2020) theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Chương trình của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ-TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 6153/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC và các hình thức công khai phù hợp. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Báo Quảng Trị và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, trên hệ thống đài truyền thanh của các huyện, thị xã, thành phố với các nội dung chủ yếu như phổ biến các nội dung của Kế hoạch tuyên tuyền CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh, cụ thể tập trung vào những nội dung chủ yếu như: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Các phương tiện thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền tình hình triển khai mô hình chính quyền điện tử trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2016-2020; Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang triển khai thí điểm; những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC ở các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp; Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là về nâng cao Chỉ số CCHC (par index), Chỉ số PCI, ICT của tỉnh; đồng thời, tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo; Tăng cường các tin, bài về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn II (2016-2020) theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ-TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 6153/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2016-2020; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC...

UBND tỉnh đã đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, thực hiện công tác tuyên truyền CCHC trong từng quý. Cụ thể, quý một chú trọng thông  tin tuyên truyền, phổ biến sâu sộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qúy hai tuyên truyền thông qua đội ngũ  báo cáo viên, cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhất là cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Qúy ba xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên Báo Quảng Trị và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, trên hệ thống đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, website của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh… Qúy bốn tuyên truyền thông qua các đặc san, bản tin và các ấn phẩm xuất bản của các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền hông qua các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính... Khuyến khích các đơn vị đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền bằng việc xây dựng các clip, phóng sự, chú trọng phổ biến hình ảnh trên các trang web của các đơn vị; chú ý đến các đối tượng là người dân mù chữ vẫn có thể nắm bắt được và thực hiện theo các thủ tục hành chính của các đơn vị.

Tin, ảnh: LỆ THỦY

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020 (27/11/2020)
Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (27/11/2020)
Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài cho cán bộ thông tin các địa phương có đường biên giới với Lào (20/11/2020)
Tọa đàm giới thiệu sách “Hùng Vương Thánh tổ Ngọc phả” tại tỉnh Quảng Trị (28/9/2020)
Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2020 tại Quảng Trị (24/7/2020)
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (24/7/2020)
Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (4/3/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (27/12/2019)
Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 và tháng 10 năm 2019 (19/11/2019)