Thông tin - Báo chí - Xuất bản

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xuất bản cuốn sách “Địa chí Quảng Trị”


Ngày cập nhật: 23/08/2021 10:17:44 SA

Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc xuất bản cuốn sách “Địa chí Quảng Trị”. Việc xuất bản cuốn sách “Địa chí Quảng Trị” nhằm lưu trữ bằng sách công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa-xã hội phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Được biết, sau 03 năm triển khai thực hiện, ngày 26/12/2019 đề tài cấp tỉnh “Biên soạn Địa chí Quảng Trị” đã được Hội đồng Khoa hoạch và Công nghệ tư vấn cấp tỉnh nghiệm thu và xếp loại xuất sắc. Theo ý kiến kết luận của đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ: Cần xuất bản kịp thời cuốn sách “Địa chí Quảng Trị”, vì đây là một cuốn “Bách khoa thư” về con người, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của một vùng đất xuyên suốt từ các thời kỳ từ xa xưa đến tận những năm gần đây. Với sự phong phú, đa dạng về nhiều mặt, cuốn sách nêu bật ý chí kiên cường, đầy bản lĩnh của con người Quảng Trị, những đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và dựng xây, phát triển của quê hương, đất nước. Mặt khác cuốn sách “Địa chí Quảng Trị” là công cụ tốt cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy trên nhiều lĩnh vực khoa học, văn hóa, lịch sử... và những người làm công tác quản lý ở cả Trung ương và địa phương tham khảo.

          UBND tỉnh yêu cầu cuốn sách “Địa chí Quảng Trị” phải đảm bảo về nội dung và hình thức; phản ánh những nét tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Quảng Trị; hình thức trình bày đẹp; thực sự trở thành ấn phẩm tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực của tỉnh Quảng Trị. Cuốn sách phải bảo đảm tính Lịch sử, tính Đảng và tính Quần chúng. Tất cả phải được sắp xếp một cách có hệ thống, khoa học theo từng thời kỳ, đảm bảo tính xác thực, tính liên tục của sự phát triển tỉnh Quảng Trị.

Dự kiến cuối năm 2021, việc rà soát, thống nhất nội dung dự thảo cuốn sách “Địa chí Quảng Trị” sẽ được hoàn thành và tiến hành xuât bản.

                                                                  MÂY MÂY

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 và 8/2021 (9/9/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xuất bản cuốn sách “Địa chí Quảng Trị” (23/8/2021)
Ban Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 (18/8/2021)
Tăng cường công tác quản lý công dân cách ly tại nhà (18/8/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở (18/8/2021)
Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2021 (29/3/2021)
Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in và tổng kết hoạt động ngành in năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (29/3/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản (12/1/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (5/1/2021)