Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Ban Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025


Ngày cập nhật: 18/08/2021 3:15:49 CH

       Ban Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền ASEAN- Bộ Thông tin và Truyền thông  đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐASEAN nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

         Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền ASEAN được cụ thể hóa từ Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình 1160).

          Theo Kế hoạch, nội dung tuyên truyền sẽ bám sát Chủ đề ASEAN theo từng năm, tuyên truyền hoạt động của ASEAN trên cả 3 trụ cột (Chính trị - An ninh; Kinh tế; Văn hóa – Xã hội), những đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố vị thế của ASEAN. Đồng thời, tuyên truyền về hợp tác ASEAN ứng phó Covid-19, trong đó, cập nhật tiến độ về tình hình triển khai các sáng kiến chung của ASEAN trong ứng phó Covid-19 gồm Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19, Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN và đề xuất lập Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN + 3; Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF), Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi, Khung hành lang đi lại ASEAN...

          Tuyên truyền về sự chủ động của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các tuyên bố/ kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

          Tuyên truyền về lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại thông qua các phóng sự, bài viết chuyên đề... về các nhân vật, câu chuyện thực tiễn; cũng như tuyên truyền về bản sắc Cộng đồng ASEAN, nâng cao cảm nhận thuộc về một cộng đồng chung.

          Để công tác thông tin tuyên truyền đạt được hiệu quả cao nhất và đến được với tất cả các tầng lớp trong xã hội, Ban Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền ASEAN- Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương tận dụng tối đa các hình thức thông tin tuyên truyền truyền thống cũng như đẩy mạnh, phát huy tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông mới: trên báo chí, website, trang/cổng thông tin điện tử; internet và mạng xã hội (Facebook; Zalo, Youtube, Gapo…). Bên cạnh đó, mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua lồng ghép vào các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng (giao lưu văn hóa, hội chợ, triển lãm; pano, apphich..). Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; Truyền thông thông qua các cuộc thi, giải thưởng, xây dựng giáo trình chuyên đề trong trường học; Tổ chức các đoàn phóng viên (Tổ chức các đoàn phóng viên thực hiện các chương trình chuyên đề, điển hình tiêu biểu trong hợp tác ASEAN và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN, các vấn đề chung trong ASEAN đang được xã hội quan tâm (như hợp tác, ứng phó và phục hồi sau COVID-19), các vấn đề mới nổi khác cần sự quan tâm của xã hội và cộng đồng ASEAN. Tổ chức đón đoàn phóng viên ASEAN đến Việt Nam để viết bài, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng hợp tác của Việt Nam và ngược lại)….

          Tại Kế hoạch, Ban Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền ASEAN- Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng kết kết quả thực hiện và kế hoạch giai đoạn tiếp theo, cụ thể: Giai đoạn 2021-2025 các địa phương, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền ASEAN tại địa phương; phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan báo chí trung ương để chỉ đọ việc tiếp sóng, khai thác, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông tại địa phương theo các chủ đề, nội dung ưu tiên các lợi ích sát với người dân ở từng địa phương; thực hiện  xây dựng ấn phẩm truyền thông quảng bá về địa phương (thông tin chung, ưu tiên, thế mạnh của tỉnh, dự án kêu gọi đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương) bằng tiếng Anh và tiếng Việt để quảng bá, chia sẻ lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam…

          Các cơ quan báo chí, các Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương và địa phương: Xây dựng và tăng cường nội dung cho các chương trình, chuyên mục, phóng sự chuyên đề về ASEAN, về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN, bám sát nội dung trọng tâm tuyên truyền trong Kế hoạch; duy trì thông tin thường kỳ về ASEAN trên các báo, đài trung ương và địa phương; đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đa dạng hóa sản phẩm và hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông trên môi trường mạng…

                                                                                            Q.N

Quyết định số 01/QĐ-BCĐASEAN

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 và 8/2021 (9/9/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xuất bản cuốn sách “Địa chí Quảng Trị” (23/8/2021)
Ban Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 (18/8/2021)
Tăng cường công tác quản lý công dân cách ly tại nhà (18/8/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở (18/8/2021)
Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2021 (29/3/2021)
Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in và tổng kết hoạt động ngành in năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (29/3/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản (12/1/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (5/1/2021)