Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2021


Ngày cập nhật: 29/03/2021 11:06:31 CH

            Ngày 17/3/2021, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2021.

            Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đại diện Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh.

            Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phầm năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, nhìn chung các cơ quan chủ quản nhà xuất bản đã có sự quan tâm trong công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của nhà xuất bản, đặc biệt là việc đảm bảo nội dung chính trị, tư tưởng của xuất bản phẩm. Chính vì vậy, trong năm qua, phần lớn các nhà xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, góp phần nâng cao dân trí và ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà xuất bản. Nhiều cơ quan chủ quản thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhà xuất bản kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, tăng cường hiệu quả trong liên doanh, liên kết. Bênh cạnh đó, một số cơ quan chủ quản chưa thực sự quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như giám sát hoạt động của nhà xuất bản, đặc biệt là trong việc định hướng, quản lý đối với hoạt động chuyên môn của nhà xuất bản, trong phối hợp xử lý xuất bản phẩm vi phạm.

            Hoạt động xuất bản năm 2020 có 59 nhà xuất bản, trong đó có 16 nhà xuất bản hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và 43 đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng số xuất bản phầm là 36.218 xuất bản phầm với 403.500.000 bản. Trong đó: Xuất bản phẩm dạng sách in đạt 32.125 cuốn với 363.187.123 bản, xuất bản phẩm dạng điện tử là 2.050 xuất bản phẩm với 1.500.000 lượt truy cập và xuất bản phẩm khác như đĩa DVD, tranh ảnh, bản đồ, lịch các loại… đạt 2.010 xuất bản với 38.812.877 bản; tổng doanh thu toàn ngành đạt 2,665,879 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 151,839 tỷ đồng, lợi nhuận đạt  212,610 tỷ đồng; tỷ lệ xuất bản phẩm bình quần đầu người đạt 4,13 bản/người/năm.

            Hoạt động phát hành xuất bản phẩm: tính đến năm 2020 tổng số cơ sở phát hành sách là 2.725 đơn vị, trong đó có 429 doanh nghiệp, đơn vị công lập, 2.278 nhà sách, hộ kinh doanh và 18 cơ sở phát hành xuất bản phẩm tham gia xuất nhập khẩu sách. Toàn ngành phát hành trên 330 triệu xuất bản phẩm, doanh thu 3700 tỷ đồng. Số lượng xuất bản phẩm xuất khẩu toàn ngành trong năm 2020 đạt 300.000 bản, số lượng xuất bản phẩm nhập khẩu đạt 21,1 triệu bản, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu xuất bản phẩm đạt 18 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu 2,2 triệu, kim ngạch nhập khẩu đạt 15,8 triệu.

            Tại Hội nghị, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định khen thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông cho 12 tập thể, 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất bản, phát hành năm 2020. Tặng cờ thi đua cho 08 tập thể dẫn đầu trong thi đua về xuất bản và phát hành.

Toàn cảnh Hội nghị

           Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng, cũng như những thành tựu quan trọng đã đạt được của các đơn vị trong công tác xuất bản, phát hành xuất bản trong thời gian qua. Bước sang năm 2021, toàn ngành xuất bản và phát hành sẽ có nhiều nhiệm vụ quan trọng như: nghiên cứu hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển lĩnh vực xuất bản, phát hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó chú trọng đến việc thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản; phối hợp với một số cơ quan liên quan xây dựng phần mễm hỗ trợ công tác biên tập và quản lý quy trình xuất bản, nâng cấp trang web thành sàn thương mại điện tử, nghiên cứu ứng dụng về mã QR phục vụ công tác quản lý sản phẩm in và phòng, chống in lậu; xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu quản lý lĩnh vực xuất bản, in, phát hành…

 

 

                                            Tin và ảnh: Lệ Thủy

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay (8/8/2022)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp (26/7/2022)
Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (13/5/2022)
Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/3/2022)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/3/2022)
Tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục năm 2022 (7/3/2022)
UBND tỉnh yêu cầu đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh (7/3/2022)
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đảm bảo hiệu quả và phù hợp với công tác phòng chống dịch (28/2/2022)