TTHC lĩnh vực Viễn thông và Internet

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng


Ngày cập nhật: 28/07/2016 1:49:20 CH

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn bổ sung hồ sơ; trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông Tin cấp huyện.

- Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; tổng hợp, hoàn thiện, gửi hồ sơ kèm theo biên bản xác nhận đủ điều kiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định, thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ chưa đủ điều kiện hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

- Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp (hoặc qua bưu chính) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký hộ kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 02a/ĐĐN) 

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 02b/ĐĐN)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây (Điều 7 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị):

- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Cửa chính, cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng chính hoặc cổng phụ của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú theo chiều dài đường bộ ngắn nhất, tối thiểu là 200m.

- Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh:

+ Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, phải có thêm số đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

+ Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, phải có thêm thông tin tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp.

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

+ Tại các phường thuộc thành phố Đông Hà tối thiểu 50m2;

+ Tại các phường thuộc thị xã Quảng Trị tối thiểu 40m2;

+ Tại các khu vực còn lại tối thiểu 30m2.

- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 9/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Tài liệu mẫu đính kèm

Đối với cá nhân - Mẫu số 02a.doc

Đối với tổ chức, doanh nghiệp - Mẫu số 02b.doc


 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC