TTHC lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được


Ngày cập nhật: 28/07/2016 1:34:49 CH

a) Trình tự thực hiện: 

Trường hợp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức muốn được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

- Nhận kết quả sau 7 ngày làm việc, nếu không cấp phép Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở  theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 51 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3554715. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ);

- Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

d) Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

i) Lệ phí: 100.000đ

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ);

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Tài liệu mẫu đính kèm:

Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC