TTHC lĩnh vực Báo chí

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

a) Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Phát hành thông cáo báo chí

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị) không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ theo quy định ít nhất trước 48 tiếng đồng hồ so với thời gian dự định phát hành thông cáo báo chí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

a) Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

a) Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị);  có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Quảng Trị phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ xin thành lập cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan Báo chí và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

Cho phép họp báo (trong nước)

a) Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn tổ chức họp báo phải phải có văn bản gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở TT&TT,  số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3554715

Cho phép họp báo (nước ngoài)

a) Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị);  đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ, ngành, địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, Ít nhất 2 ngày làm việc trước khi có nhu cầu đề nghị/thông báo họp báo tại tỉnh Quảng Trị phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ cùng biết.

Tin đã đưa
Trang: