Quản lý nhà nước > Viễn thông
 |   -  Đăng Nhập    

Viễn thông

Lịch    
Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 11/10/2017

.

Xem tiếp

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Gis chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 17/4/2017

Xem tiếp

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 28/6/2016

.

Xem tiếp

Danh sách các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/10/2015)
Cập nhật: 15/12/2015

.

Xem tiếp

Danh sach các Dai lý Internet có giấy chứng nhận cung cấp trò chơi điện tử công cộng (15/12/2015)
Cập nhật: 15/12/2015

.

Xem tiếp

Biễu mẫu lấy số liệu lập quy hoạch điều chỉnh phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cập nhật: 2/4/2015

Các biễu mẫu đính kèm:

Xem tiếp

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cập nhật: 30/12/2014

.

Xem tiếp

Danh sách các Đại lý Internet tham gia tập huấn phổ biến pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014
Cập nhật: 8/8/2014

Danh sách các Đại lý Internet tham gia tập huấn phổ biến pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014

Xem tiếp

Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 24/7/2014

Quyết định được áp dụng đối với các chủ điểm truy cập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Danh sách trò chơi trực tuyến G1
Bộ TT&TT ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Hướng dẫn thực thi pháp luật về viễn thông theo tinh thần Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011
Ban hành hướng dẫn mới về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
Các tổ chức, cá nhân không sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số để sử dụng tại Việt Nam
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia
Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
Thủ tướng chỉ đạo: Tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
Phải đăng ký thông tin thuê bao viễn thông
Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia
Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
TCN 68 - 218 : 2006
TCN 68 - 227 : 2006