Văn bản chỉ đạo

Thông tư liên tịch hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin trên máy tính, xuất bản phẩm


Ngày cập nhật: 14/03/2014 3:48:15 CH

Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ban hành Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 hướng dẫn việc cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí; mạng thông tin máy tính; xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Theo Thông tư, Bộ TT-TT thực hiện cấp phép đối với hoạt động quảng cáo trên báo chí; tổ chức đăng ký đối với hoạt động quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và quản lý hoạt động quảng cáo trên xuất bản phẩm. Bộ VHTT-DL chỉ đạo, hướng dẫn các Sở VHTT-DL phối hợp với Sở TT-TT quản lý hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực này.

Cơ quan báo chí muốn ra phụ trương, kênh, chương trình phát thanh, kênh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo hoặc thay đổi nội dung giấy phép phải làm hồ sơ xin phép gửi Bộ TT-TT.

Trước khi thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Bộ TT-TT. Nếu muốn bổ sung, thay đổi nội dung quảng cáo đã đăng ký, phải thực hiện đăng ký lại theo quy trình, thủ tục và yêu cầu quy định.

Việc quảng cáo cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên catalo, tờ rơi, tờ gấp và các sản phẩm in khác không phải là xuất bản phẩm phải ghi rõ tên, địa chỉ người quảng cáo, số lượng in, nơi in. Quảng cáo trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh (không phải là xuất bản phẩm) phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cấp phép; thời lượng quảng cáo không được vượt quá 5% thời lượng chương trình.

Hàng năm, Thanh tra Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ VHTT-DL; thanh tra Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở VHTT-DL lập chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và phối hợp triển khai thực hiện. Ngoài việc thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hàng năm, lúc cần thiết sẽ tiến hành  thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Việc xử lý vi phạm hành chính về quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm do Thanh tra Bộ TT-TT; Thanh tra Sở TT-TT thực hiện. Khi phát hiện hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm, Thanh tra Bộ VHTT-DL và Thanh tra Sở VHTT-DL có trách nhiệm thông báo với Thanh tra Bộ TT-TT và Thanh tra Sở TT-TT xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

PHÒNG QLBC-XB

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Một số quy định mới về xuất bản (15/4/2014)
Thông tư liên tịch hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin trên máy tính, xuất bản phẩm (14/3/2014)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản, số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 (14/3/2014)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành về một số quy định về Xuất bản (14/3/2014)
Ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp phòng, chống in lậu (21/12/2011)
Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm phải có ít nhất năm (05) nhân viên thẩm định nội dung sách (21/12/2011)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP (21/12/2011)
Nghiêm cấm sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã (21/12/2011)