Văn bản chỉ đạo

V/v báo cáo hiện trạng,  nhu cầu sử dụng mạng TSLCD cấp II, mạng internet năm 2020


Ngày cập nhật: 04/06/2020 10:04:14 SA

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

V/v báo cáo hiện trạng,  nhu cầu sử dụng mạng TSLCD cấp II, mạng internet năm 2020

(4/6/2020)

Biễu mẫu báo cáo công tác phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh

(16/9/2019)
Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/10/2017)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Gis chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (17/4/2017)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/6/2016)
Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/7/2014)
DANH SÁCH TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN (19/6/2020)
Bộ TT&TT ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường (14/3/2014)
Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh (15/4/2014)