Văn bản chỉ đạo

Biễu mẫu báo cáo công tác phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Gis chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị


Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định được áp dụng đối với các chủ điểm truy cập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Danh sách trò chơi trực tuyến G1

Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được phê duyệt nội dung, kịch bản đang phát hành và ngừng lưu hành tại Việt Nam được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ TT&TT ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

Bộ TT&TT ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT về Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh.

Theo đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Công ty Thông tin Di động và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là nhóm các doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ thông tin di động mặt đất gồm dịch vụ điện thoại, dịch vụ nhắn tin và dịch vụ truy nhập Internet.

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 1403/UBND-VX ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và thông báo thời gian ký kết hợp đồng và chuyển đổi cụ thể cho các đơn vị đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng. Văn bản download tại đây

Hướng dẫn thực thi pháp luật về viễn thông theo tinh thần Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011

Với vai trò là ngành kinh tế dịch vụ kỹ thuật thuộc cơ sở hạ tầng quốc gia như các ngành giao thông, điện, nước, v.v... ngành viễn thông đã gắn chặt với các hoạt động kinh tế xã hội khác và nhằm đảm bảo nhu cầu thông tin thiết yếu của mọi người dân. Bên cạnh đó viễn thông cũng là công cụ phục vụ trực tiếp sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đồng thời có quan hệ mật thiết với các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và là hạ tầng để truyền tải thông tin đại chúng, đặc biệt là lĩnh vực phát thanh, truyền hình và Internet (báo nói, báo hình, báo điện tử). Song song với việc mở cửa thị trường cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh viễn thông, kể cả việc thiết lập hạ tầng mạng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý viễn thông và đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường. Vì vậy, để công tác thực thi pháp luật về viễn thông được hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị hướng dẫn một số nội dung theo tinh thần Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 như sau:
Tin đã đưa
Ban hành hướng dẫn mới về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện (14/3/2014)
Các tổ chức, cá nhân không sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số để sử dụng tại Việt Nam (14/3/2014)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (14/3/2014)
Thủ tướng chỉ đạo: Tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông (15/4/2014)
Phải đăng ký thông tin thuê bao viễn thông (15/4/2014)
Phải đăng ký thông tin thuê bao viễn thông (21/12/2011)
Doanh nghiệp viễn thông không được khuyến mại bằng việc giảm giá cước dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ viễn thông do Nhà nước quy định giá cụ thể (21/12/2011)
Trang: