Số liệu thống kê

Danh sách các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/10/2015)

.

Danh sach các Dai lý Internet có giấy chứng nhận cung cấp trò chơi điện tử công cộng (15/12/2015)

.

Biễu mẫu lấy số liệu lập quy hoạch điều chỉnh phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Các biễu mẫu đính kèm:

Danh sách các Đại lý Internet tham gia tập huấn phổ biến pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014

Danh sách các Đại lý Internet tham gia tập huấn phổ biến pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014

Danh sách các doanh nghiệp Viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1. Công ty viễn thông Quảng Trị
- Địa chỉ: 20 Trần Hưng Đạo - Phường I - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại/Fax: (84-53) 855559
- Email: quangtritelecom@vnn.vn
- Website: www.quangtritelecom.com.vn
Tin đã đưa
Trang: