Văn bản chỉ đạo

V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014


Ngày cập nhật: 19/12/2014 7:53:01 SA


                    Kính gửi:

                             - Các Sở, ban, ngành;

                             - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện văn bản số 3531/BTTTT-TTH ngày 03/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2014 và văn bản số 4502/UBND-VX ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014; Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan mình trong năm 2014 theo mẫu tải về từ địa chỉ http://quangtri-ict.gov.vn.

Báo cáo của quý cơ quan xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/12/2014 theo địa chỉ: Phòng Quản lý Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị; Số 28 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị; đồng thời gửi bản mềm của Báo cáo về hộp thư điện tử: phongqlcntt@quangtri.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, điện thoại: 053. 6. 250 007.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

Mẫu dành cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Mẫu dành cho các huyện, thị xã, thành phố
 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (21/1/2015)
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015 (30/12/2014)
V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014 (19/12/2014)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (14/3/2014)
Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao (15/4/2014)
Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ (11/1/2012)
Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (13/12/2011)
Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (13/12/2011)
Ban hành Thông tư “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam” (13/12/2011)