Văn bản chỉ đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước


Ngày cập nhật: 14/03/2014 3:41:27 CH

Ngày 07/3/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. 

Thông tư quy định nội dung báo cáo gồm có: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; nhân lực và đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan các nội dung báo cáo theo đúng biểu mẫu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo.

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin là đơn vị được được giao tổng hợp số liệu báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến và hoạt động của cổng thông tin điện tử báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể hình thức gửi báo cáo, kỳ hạn gửi báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Theo MIC

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (21/1/2015)
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015 (30/12/2014)
V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014 (19/12/2014)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (14/3/2014)
Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao (15/4/2014)
Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ (11/1/2012)
Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (13/12/2011)
Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (13/12/2011)
Ban hành Thông tư “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam” (13/12/2011)