Văn bản chỉ đạo

Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ- CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước


Ngày cập nhật: 13/12/2011 10:51:20 SA

Ngày 13/06/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2010/NĐ- CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2011. Ngày 28/10/2011, Bộ TT&TT có công văn 3275/BTTTT- ƯDCNTT gửi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định trên.

Theo đó, các cơ quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các quy định của Nghị định bao gồm những nội dung chính như sau:

Bổ sung, cập nhật các mục thông tin đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử theo quy định, đảm bảo các mục thông tin được cung cấp cập nhật đầy đủ, đúng thời gian;

Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm thông tin dịch vụ công trực tuyến được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời khi có sự thay đổi;

Bảo đảm nhân lực phục vụ cho trang/cổng thông tin điện tử bao gồm: kiện toàn Ban biên tập trang/cổng thông tin điện tử, bố trí đầy đủ nhân lực xử lý dịch vụ công trực tuyến và nhân lực quản trị kỹ thuật cho trang/cổng thông tin điện tử; 

Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin, Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho trang/cổng thông tin điện tử;

Liên kết, tích hợp thông tin giữa trang/ cổng thông tin điện tử của cơ quan với các đơn vị trực thuộc và với Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

Tiến hành rà soát và bổ sung, thay đổi tên miền truy cập trang/ cổng thông tin điện tử của cơ quan theo quy định nhằm bảo đảm thuận tiện trong việc truy cập thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của tổ chức, công dân;

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống trang/ cổng thông tin điện tử.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (21/1/2015)
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015 (30/12/2014)
V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014 (19/12/2014)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (14/3/2014)
Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao (15/4/2014)
Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ (11/1/2012)
Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (13/12/2011)
Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (13/12/2011)
Ban hành Thông tư “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam” (13/12/2011)