Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Cơ quan nhà nước

Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành một số Thông tư về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậ

Theo đó, Bộ ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT “Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông” thay thế Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT.

Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT “Ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” thay thế Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT.

Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT “Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” thay thế Quyết định số 46/QĐ-BBCVT.

Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT “Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông” thay thế Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT.

Bắt buộc áp dụng chữ ký số cho 6 loại tiêu chuẩn

Bắt buộc áp dụng chữ ký số cho 6 loại tiêu chuẩn
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng vừa ký quyết định ban hành bắt buộc áp dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đối với một số tiêu chuẩn giao dịch điện tử hiện nay tại Việt Nam.

Có thể hiểu đơn giản về chữ ký số và chứng thực số là: Trong môi trường mạng, thông điệp dữ liệu sẽ có giá trị như một văn bản được ký và đóng dấu khi nó được ký bởi chữ ký số, và được cơ quan được cấp phép dịch vụ chứng thực số chứng thực.

Tin đã đưa
Trang: