Thẩm định dự án

Danh sách các dự án CNTT đã được thẩm định trong năm 2008

File danh sách đính kèm.

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tin đã đưa
Trang: