Số liệu thống kê

Góp ý dự thảo quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh quảng trị

Góp ý dự thảo quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh quảng trị

Danh sách các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

1

TP. Đông Hà (98)

1

Nguyễn Đức Dũng

135 Nguyễn Trãi,Kp4

2

Nguyễn Thi Thắm

107 Nguyễn Huệ,KP6

3

Lê Khắc Hữu

148A Nguyễn Trãi

4

Nguyễn Nguyên Hùng

20 Hải Triều,KP9

Tin đã đưa
Trang: