Chương trình dự án

Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010


Ngày cập nhật: 13/12/2011 11:10:11 SA

Tên dự án: Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010

Chủ đầu tư: Sở Tài chính

Mục tiêu: Nhằm góp phần cải tiến quy trình nghiệp vụ, tăng cường hiệu qủa công tác quản lý và điều hành của các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, xây dựng một cơ sở dữ liệu số hóa về quản lý ngân sách và tài sản công trên địa bàn, đồng thời mở rộng các hình thức trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành.

Đơn vị tư vấn thiết kế cơ sở: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính

Phạm vi dự án: Tập trung cho các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là Sở Tài chính, Phòng TC-KH các huyện và Ban Tài chính các xã.

Tổng mức đầu tư: 7.200.000.000 đồng VNĐ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC