Chương trình dự án

Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày cập nhật: 13/12/2011 11:10:22 SA

Tên dự án: Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ đầu tư: Sở thông tin và Truyền thông

Mục tiêu: Nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ công chức trong công tác quản lý nhà nước, từng bước hiện đại hóa các khâu trong quản lý nhà nước để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được thuận tiện, đáp ứng các yêu cầu cao trong xu thế phát triển hiện nay của đất nước.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp CNTT và Truyền thông

Tổng mức đầu tư được duyệt:490.000.000 VNĐ
  - Phần mềm:                        150.000.000 VNĐ
  - Phần cứng:                        330.000.000 VNĐ
  - Chi phí khác:                       10.000.000 VNĐ

Văn bản phê duyệt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC