Chương trình dự án

Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 13/12/2011 10:59:56 SA

Tên dự án: Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: Sở thông tin và Truyền thông

Mục tiêu: Nhằm áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; Thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung và khai thác ứng dụng tại các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; Đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo tỉnh, năng lực tham mưu của các sở, ban ngànhcấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ

Tổng mức đầu tư được duyệt: 2.500.000.000 VNĐ
Trong đó:
-     Giai đọan 1: 1.500.000.000 VNĐ
-     Giai đọan 2:    700.000.000 VNĐ
-     Giai đọan 3:    300.000.000 VNĐ

Văn bản phê duyệt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC