Văn bản chỉ đạo

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

Ngày 2/3/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Theo đó, Thông tư 07/2010/TT-BTTTT bổ sung khoản 3,4 của Điều 1 Thông tư13/2009/TT-BTTTT quy định: “Bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước vận chuyển bằng đường máy bay” và “Bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay”.

Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính

Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2010/NĐ-CP sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về bưu chính theo hướng tăng nặng các mức phạt. Các mức phạt mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010.

Cụ thể, sẽ tăng mức phạt đối với 4 nhóm hành vi trong lĩnh vực bưu chính gồm: Hoạt động của mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát; bảo đảm an toàn mạng bưu chính, mạng chuyển phát; cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát và quản lý, sử dụng tem bưu chính.

Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

Ngày 26  tháng 9  năm 2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Thông tư số25/2011/TT-BTTTT về quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức, lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam.

Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức  lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam (dưới đây gọi là lễ phát hành đặc biệt). Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt. 

Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2010/NĐ-CP sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về bưu chính theo hướng tăng nặng các mức phạt. Các mức phạt mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010.

Cụ thể, sẽ tăng mức phạt đối với 4 nhóm hành vi trong lĩnh vực bưu chính gồm: Hoạt động của mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát; bảo đảm an toàn mạng bưu chính, mạng chuyển phát; cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát và quản lý, sử dụng tem bưu chính.

Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

Ngày 26  tháng 9  năm 2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Thông tư số25/2011/TT-BTTTT về quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức, lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam. Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức  lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam (dưới đây gọi là lễ phát hành đặc biệt). Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
Tin đã đưa
Trang: