Số liệu thống kê

Danh sách các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

.

Danh sách các Bưu cục, điểm BĐ-VH xã, đại lý Bưu điện

File danh sách đính kèm.

Nguồn:Phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông

Danh sách các doanh nghiệp Bưu chính hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1. Bưu điện tỉnh Quảng Trị:
- Địa chỉ: 291 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (84-53) 851515
- Fax: (84-53) 855159
- Email: webmaster@vnpost.com.vn
- Website: www.vnpost.com.vn
Tin đã đưa
Trang: