Số liệu thống kê

Danh sách các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

.

Danh sách các Bưu cục, điểm BĐ-VH xã, đại lý Bưu điện

File danh sách đính kèm.

Nguồn:Phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông

Danh sách các doanh nghiệp Bưu chính hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1. Bưu điện tỉnh Quảng Trị:
- Địa chỉ: 291 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (84-53) 851515
- Fax: (84-53) 855159
- Email: webmaster@vnpost.com.vn
- Website: www.vnpost.com.vn
Tin đã đưa
Trang:
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy