Văn bản chỉ đạo

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh


Ngày cập nhật: 18/10/2019 8:50:11 SA

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Sở, ban, ngành

01

Nguyễn Văn Tường

Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc

0913485128

nguyenvantuong
@quangtri.gov.vn

02

Trần Văn Thành

Sở Y tế

Giám đốc

0905112575

 

03

Lê Công Định

Sở Xây dựng

Giám đốc

0905854252

 

04

Trần Ngọc Lân

Sở Khoa học& Công nghệ

 Giám đốc

0913485885

Tranngoclan
@quangtri.gov.vn

05

Phan Văn Linh

Sở Lao động-TB&XH

Giám đốc

0913400447

 

06

Lê Quang Vĩnh

Sở Công Thương

Giám đốc

0913456802

Lequangvinh
@quangtri.gov.vn

07

Lê Thị Hương

Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc

0914958999

Lethihuongsgd
@quangtri.edu.vn

08

Nguyễn Duy Tân

Sở Tài Chính

Giám đốc

0909805999

 

09

Hoàng Nam

Sở Ngoại vụ

Giám đốc

0913485338

Hoangnam
@quangtri.gov.vn

10

Trần Hữu Anh

Sở Nội vụ

Giám đốc

0916316579

 

11

Võ Văn Hưng

Sở NN và PTNT

Giám đốc

0913249567

 

12

Hoàng Kỳ

Sở Tư pháp

Giám đốc

0914018934

 

13

Nguyễn Cảnh Hưng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phó Giám đốc

0913411134

 

14

Lê Đức Tiến

Sở Giao thông-Vận tải

Giám đốc

0905282105

Leductien
@quangtri.gov.vn

15

Hoàng Phước Quỳnh

Thanh tra tỉnh

Chánh thanh tra

0913456065

 

16

Trần Văn Đoàn

Ban Quản lý Khu kinh tế

Trưởng ban

0905227388

 

17

Lê Văn Quyền

Ban Dân tộc

Trưởng ban

0913400451

Levanquyen
@quangtri.gov.vn

18

Nguyễn Trường Khoa

Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

0903519056

Nguyentruongkhoa
@quangtri.gov.vn

19

Trương Hữu Đẳng

Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

Quyền hiệu trưởng

0945120855

 

20

Nguyễn Huy Hùng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Giám đốc phụ trách

0914079777

Nguyenhuyhung
@quangtri.gov.vn

21

Hồ Sỹ Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Giám đốc

0905142309

 

22

Bùi Thanh San

Cục Hải quan

Cục trưởng

0942089789

 

23

Nguyễn Đức Đồng

Chi nhánh NHCSXH

Giám đốc

0914444111

 

24

Cáp Kim Thánh

Liên minh HTX Quảng Trị

Chủ tịch

0914220550

 

25

Trần Ánh Dương

Cục Thống kê

Cục trưởng

0905049949

 

26

Hồ Sỹ Trọng

Ngân hàng NN chi nhánh Quảng Trị

Giám đốc

0903504189

Trong.hosy1
@sbv.gov.vn

27

Lê Thị Hương

Kho bạc Nhà nước

Giám đốc

0914064832

Huonglt
@vst.gov.vn

28

Nguyễn Quốc Hưởng

Cục Thuế tỉnh

Cục trưởng

0903556159

 

29

Lê Văn Tiến

Bộ CHQS tỉnh

Chính ủy

   

30

Nguyễn Đức Khánh

BCH Bộ đội biên phòng

Chính ủy

01684542777

 

31

Nguyễn Tài Tuấn

CN Ngân hàng phát triển khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Trị

PGĐ phụ trách

0914222252

Tuannt
@vdb.gov.vn

Huyện đảo Cồn Cỏ

32

Lê Minh Tuấn

UBND huyện đảo Cồn Cỏ

Chủ tịch

0914138585

 

Thành phố Đông Hà

33

Nguyễn Chiến Thắng

UBND thành phố Đông Hà

Chủ tịch

0914222555

 

34

Đỗ Cao Thắng

Phường 1, Tp Đông Hà

Chủ tịch

0913485664

Docaothang
@quangtri.gov.vn

35

Lê Minh Quốc

Phường 4, Tp Đông Hà

Chủ tịch

0935501234

Leminhquoc1
@quangtri.gov.vn

36

Lê Quang Việt Sơn

Phường 5, Tp Đông Hà

Bí thư,Chủ tịch

0988252252

lequangvietson
@quangtri.gov.vn

37

Nguyễn Thị Phụng

Phường 3, TX Quảng Trị

Chủ tịch

0905707252

Nguyenthiphung
@quangtri.gov.vn

38

Hoàng Văn Điều

Phường 2, Tp Đông Hà

Phó Chủ tịch

01235391123

Hoangvandieu
@quangtri.gov.vn

39

Nguyễn Đức Vầy

Phường Đông Thanh, Tp Đông Hà

Phó Chủ tịch

0977505919

Nguyenducvay
@quangtri.gov.vn

40

Hoàng Hữu Quốc

Phường Đông Giang, Tp Đông Hà

Phó Chủ tịch

0914226267

Hoanghuuquoc
@quangtri.gov.vn

41

Nguyễn Chơn Thử

Phường Đông Lương, TP Đông Hà

Chủ tịch

0915075133

nguyenchonthu@quangtri.gov.vn

42

Lê Hải Đăng

Phường Đông Lễ, Tp Đông Hà

Bí thư, Chủ tịch

0983222919

lehaidang@quangtri.gov.vn

Thị xã Quảng Trị

43

Văn Ngọc Lãm

UBND Thị xã Quảng Trị

Chủ tịch

0913442829

 

44

Lê Hữu Phong

Phường An Đôn, Thị xã Quảng Trị

Chủ tịch

0914134740

 

45

Trương Thế Long

Phường 1, TX Quảng Trị

Chủ tịch

0905282113

 

46

Nguyễn Hữu Phước

Phường 2, TX Quảng Trị

Chủ tịch

0915379559

 

47

Lê Hàn Vũ

Phường 3, TX Quảng Trị

Chủ tịch

0905017579

Lehanvu
@quangtri.gov.vn

48

Nguyễn Văn Lanh

Xã Hải Lệ, TX Quảng Trị

Chủ tịch

01278972339

 

Huyện Hướng Hóa

49

Võ Thanh

UBND huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0913485509

Vothanh
@quangtri.gov.vn

50

Hồ Xa Cách

Xã A Dơi, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0972913678

Xaadoi
@quangtri.gov.vn

51

Hồ Xuân Lợi

Xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0967688579

Xahuongloc
@quangtri.gov.vn

52

Lê Bá Minh

Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0962918035

Xatanthanh
@quangtri.gov.vn

53

Hoàng Văn Quynh

TT Khe Sanh, Hướng Hóa

Chủ tịch

0943194357

Hoangvanquynh
@quangtri.gov.vn

54

Trương Đình Tùng

Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0982571760

Truongdinhtung
@quangtri.gov.vn

55

Hồ Ta Cô

Xã Thuận, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

01694028017

Xathuan
@quangtri.gov.vn

56

Phan Đình Miên

Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0985029070

Xatanlien
@quangtri.gov.vn

57

Đinh Văn Dũng

Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0946323678

Xahuongphung
@quangtri.gov.vn

58

Hồ Văn Bằng

Xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0974752126

Xabatang
@quangtri.gov.vn

59

Hồ Văn Lâng

Xã Xy, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0973208547

hovanlang
@quangtri.gov.vn

60

Hồ Văn Hạnh

Xã Thanh, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0914194234

Hovanhanh
@quangtri.gov.vn

61

Nguyễn Hữu Dũng

Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0945174333

Thitranlaobao
@quangtri.gov.vn

62

Trần Vinh

Xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0979880793

Tranvinh
@quangtri.gov.vn

63

Hồ Văn Thuần

Xã A Xing, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0964034789

Xaaxing
@quangtri.gov.vn

64

Hồ Văn Giang

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0965432686

Xahuonglinh
@quangtri.gov.vn

65

Hồ Văn Thành

Xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0975169991

Xahuongviet
@quangtri.gov.vn

66

Lê Thị Hội

Xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0974974778

Lethihoi
@quangtri.gov.vn

67

Hồ Đức Vân

Xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

01689693924

Xahuonglap
@quangtri.gov.vn

68

Hồ Văn Ka Rai

Xã Húc, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

01662849652

Xahuc
@quangtri.gov.vn

69

Nguyễn Văn Nhuận

Xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0915316135

Xatanlap
@quangtri.gov.vn

70

Hồ Văn Chung

Xã A Túc, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

   

71

Hồ Đình Tào

Xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

   

Huyện Gio Linh

72

Trương Chí Trung

UBND huyện Gio Linh

Chủ tịch

0911709777

 

73

Lê Thanh Quý

Xã Gio Hòa, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0915173559

Xagiohoa
@quangtri.gov.vn

74

Hồ Văn Hầu

Xã Linh Thượng, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0986787045

hovanhau
@quangtri.gov.vn

75

Nguyễn Dư Anh

Xã Hải Thái, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0915028082

nguyenduanh
@quangtri.gov.vn

76

Hồ Xuân Hải

Xã Gio An, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0942856557

Xagioan
@quangtri.gov.vn

77

Tạ Quang Lộc

Xã Gio Bình, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0914220556

Xagiobinh
@quangtri.gov.vn

78

Lê Văn Thông

Xã Gio Quang, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0917469559

Levanthong
@quangtri.gov.vn

79

Trần Thanh Chương

Xã Gio Hải, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0914637559

Xagioha
i@quangtri.gov.vn

80

Nguyễn Thanh Thương

Xã Gio Việt, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0948176111

Xagiovie
t@quangtri.gov.vn

81

Hồ Văn Thanh

Xã Gio Châu, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0915891757

Hovanthanh.giolinh
@quangtri.gov.vn

82

Nguyễn Đức Sâm

Xã Gio Phong, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0913090559

nguyenducsam
@quangtri.gov.vn

83

Trần Đình Cảm

Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0912413126

thitrancuaviet
@quangtri.gov.vn

84

Hồ Văn Sâm

Xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh

Chủ tịch

 

Xavinhtruong
@quangtri.gov.vn

85

Nguyễn Hữu Tài

Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0947544319

Thitrangiolinh
@quangtri.gov.vn

86

Hoàng Thanh Lương

Xã Gio Mai, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0233.3503956

hoangthanhluong
@quangtri.gov.vn

87

Trần Xuân Trường

Xã Trung Giang, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0975329957

Xatrunggiang
@quangtri.gov.vn

88

Trần Giải

Xã Linh Hải, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0943698567

Xalinhha
i@quangtri.gov.vn

89

Trần Xuân Lộc

Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0918800559

Tranxuanloc.giolinh
@quangtri.gov.vn

90

Võ Văn Sanh

Xã Vĩnh Hà,  huyện Gio Linh

Chủ tịch

0975607567

Xavinhha
@quangtri.gov.vn

91

Phan Thanh Tý

Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0976557650

Xatrungson
@quangtri.gov.vn

92

Lê Văn Toàn

Xã Trung Hải, huyện Gio Linh

Chủ tịch

0905083595

Xatrunghai
@quangtri.gov.vn

Huyện Vĩnh Linh

93

Trần Hữu Hùng

UBND huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0917025888

tranhuuhung
@quangtri.gov.vn

94

Ngô Thế Thanh

Xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0912592123

Ngothethanh
@quangtri.gov.vn

95

Lê Thanh Tâm

Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0912648825

 

96

Lê Văn Chiến

Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0914613347

 

97

Thân Trọng Dũng

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0948776357

 

98

Lê Đức Kiêm

Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0903542789

 

99

Phan Thị Liên

Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0914211177

Ubndxavinhgiang
@quangtri.gov.vn

100

Phan Ngọc Khoa

Xã Vĩnh Trung,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

   

101

Nguyễn Văn Phú

Thị trấn Cửa Tùng,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0935358405

 

102

Đỗ Thị Lài

Thị trấn Bến Quan,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0916659345

 

103

Nguyễn Thiên Tùng

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0905651777

 

104

Nguyễn Văn Tài

Xã Vĩnh Hiền,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0943099518

 

105

Nguyễn Viết Hàn

Xã Vĩnh Tân,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0976316052

 

106

Nguyễn Viết Túc

Xã Vĩnh Kim,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0974600298

Nguyenviettuc.vk
@quangtri.gov.vn

107

Hoàng Văn Xuân

Xã Vĩnh Chấp,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0905009353

 

108

Phan Ngọc Nghĩa

Xã Vĩnh Thủy,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0983236245

 

109

Nguyễn Khắc Phú

Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0912702096

Nguyenkhacphu
@quangtri.gov.vn

110

Lê Hải Cao

Xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0935232539

 

111

Nguyễn Viết Sinh

Xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0914431570

 

112

Hồ Văn Phúc

Xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0975319328

Hovanphuc
@quangtri.gov.vn

113

Hồ Văn Sáu

Xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0975863069

 

114

Nguyễn Toàn

Xã Gio Thành, huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0914205234

nguyentoan
@quangtri.gov.vn

115

Tô Ngọc Thành

Xã Vĩnh Tú,  huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0913817975

 

Huyện Hải Lăng

116

Hoàng Văn Vinh

UBND huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0914092616

 

117

Lê Thị Thu Huyền

TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

01238991677

lethithuhuyen
@quangtri.gov.vn

118

Võ Tuấn

Xã Hải Quy,  huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0983494667

 

119

Bùi Xuân Giang

Xã Hải Tân, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0986720522

Xahaitan
@quangtri.gov.vn

120

Hồ Đình Thái

Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

02333508886

hodinhthai
@quangtri.gov.vn

121

Lê Ngọc Anh

Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0985804172

 

122

Lê Ngọc Trình

Xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0917650234

 

123

Nguyễn Đức Thuyền

Xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

   

124

Hoàng Cảnh

Xã Hải Dương, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0985197249

 

125

Lê Văn Xuân

Xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0985400075

 

126

Hồ Sỉ Phú

Xã Hải Thành, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0915065036

 

127

Mai Văn Căn

Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0987648432

 

128

Nguyễn Phương

Xã Hải Trường, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

   

129

Trần Thanh Vinh

Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng

Phó Chủ tịch

0983214942

 

130

Nguyễn Nhạc

Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng

Phó Chủ tịch

0986745444

Nguyennhac
@quangtri.gov.vn

131

Cái Văn Cư

Xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0912545414

 

132

Nguyễn Minh Hoàng

Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0967930357

 

133

Lê Văn Huân

Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0916412567

 

134

Trần Thị Lựu

Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0919210252

 

135

Lê Bá Phước

Xã Hải An, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0943731135

 

136

Trương Minh Tám

Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng

Chủ tịch

0908749814

 

Huyện Cam Lộ

137

Trần Anh Tuấn

UBND huyện Cam Lộ

Phó Chủ tịch thường trực

0915023667

 

138

Hoàng Liên Sơn

Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0982464225

 

139

Lê Hữu Phương

Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0947135278

Lehuuphuong
@quangtri.gov.vn

140

Trần Văn Nam

Xã Cam An, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

   

141

Hoàng Quang Thắng

Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0935254333

Hoangquangthang
@quangtri.gov.vn

142

Nguyễn Thanh Lâm

Xã Cam Chính, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0945555033

 

143

Nguyễn Thanh Bình

Xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0916160875

Nguyenthanhbinh
@quangtri.gov.vn

144

Thái Tăng Thiện

Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0918647126

Thaitangthien
@quangtri.gov.vn

145

Lê Nhật Tiên

Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0914472979

 

146

Đoàn Văn Được

Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0915345535

 

Huyện Đakrông

147

Lê Đắc Quỳ

UBND huyện Đakrông

Chủ tịch

0915313915

Ledacquy
@quangtri.gov.vn

148

Lê Văn Hải

Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông

Chủ tịch

0233.3606779

Levanhai
@quangtri.gov.vn

149

Hồ Chí Cường

Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông

Chủ tịch

0913396345

Hochicuong
@quangtri.gov.vn

150

Hồ Văn Do

Xã Mò Ó, huyện Đakrông

Chủ tịch

0916607009

Hovando
@quangtri.gov.vn

151

Hồ Minh Sáng

Xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông

Chủ tịch

0914813913

Hominhsang
@quangtri.gov.vn

151

Trần Văn Việt

Xã Ba Lòng, huyện Đakrông

Chủ tịch

0973420535

Tranvanviet
@quangtri.gov.vn

152

Hồ Xuân Hoàng

Xã Hải Phúc, huyện Đakrông

Chủ tịch

0915050525

Hoxuanhoang
@quangtri.gov.vn

154

Hồ Văn Thanh

Xã Đkrông, huyện Đakrông

Chủ tịch

0919978557

Hothanh
@quangtri.gov.vn

155

Hồ Văn My

Xã Ba Nang, huyện Đakrông

Chủ tịch

01666174168

Hovanmy
@quangtri.gov.vn

156

Hồ Văn Diên

Xã Tà Long, huyện Đakrông

Chủ tịch

0974117284

Hovandien
@quangtri.gov.vn

157

Hồ Văn Nhua

Xã Húc Nghì, huyện Đakrông

Chủ tịch

0975163675

Hovannhua
@quangtri.gov.vn

158

Hồ Văn Nhiếp

Xã Tà Rụt, huyện Đakrông

Chủ tịch

0917835789

Hovannhiep
@quangtri.gov.vn

159

Hồ Văn Hêm

Xã A Ngo, huyện Đakrông

Chủ tịch

0914686595

Hovanhem
@quangtri.gov.vn

160

Hồ Văn Pườm

Xã A Bung, huyện Đakrông

Chủ tịch

0985481255

Hovanpuom
@quangtri.gov.vn

161

Hồ Văn Hùng

Xã A Vao, huyện Đakrông

Chủ tịch

0965077577

Hovanhung
@quangtri.gov.vn

Huyện Triệu Phong

162

Nguyễn Triều Thương

UBND huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0942121909

 

163

Đoàn Quang Luận

Xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0913446129

 

164

Trần Bình Huỳnh

Xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0944893225

 

165

Trần Thế Nhân

Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0914432232

Trieuthanhtp
@quangtri.gov.vn

166

Hoàng Cộng Hòa

Xã Triệu An, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0868908789

 

167

Ngô Xuân Ái

TT Ái Tử, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0916800965

 

168

Phạm Văn Kiều

Xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0944573986

Phamvankieu
@quangtri.gov.vn

169

Nguyễn Phước Dĩnh

Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0979334081

 

170

Nguyễn Phiếu

Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0916584043

Nguyenphieu
@quangtri.gov.vn

171

Trần Mai Son

Xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0916664234

Tranmaison
@quangtri.gov.vn

172

Võ Văn Bắc

Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0914448557

 

173

Nguyễn Xuân Trường

Xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0914763317

Nguyenxuantruong2
@quangtri.gov.vn

174

Lê Ngọc Dũng

Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0919666045

Lengocdung1
@quangtri.gov.vn

175

Hoàng Cộng Hòa

Xã Triệu Nguyên, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0914704111

 

176

Võ Ngọc Khoa

Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0942333757

Vongockhoa
@quangtri.gov.vn

177

Bùi Quốc Hùng

Xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0945043225

Buiquochung
@quangtri.gov.vn

178

Lê Quang

Xã Triệu Long, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0947740036

 

179

Nguyễn Ngọc Lân

Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong

Phó Chủ tịch

0913016225

 

180

Nguyễn Vũ Sỹ

Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0917689559

 

181

Đặng Sỹ Dũng

Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0935599565

 

182

Phan Bá Định

Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong

P.Chủ tịch

0914457919

dinhtpbtc
@gmail.com

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng trên địa bàn tỉnh (18/8/2021)
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (18/10/2019)
Quy chế hoạt động thông tin cơ sở (12/9/2017)
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (12/9/2017)
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 v/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/5/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (11/3/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (14/3/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (11/3/2014)
Gia hạn thẻ nhà báo đến tháng 3/2011 (14/3/2014)