Văn bản chỉ đạo

Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS


Ngày cập nhật: 11/03/2014 4:44:54 CH

Ngày 20/8/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đã ban hành thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT - BTTTT – BYT hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

Thông tư liên tịch quy định việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh truyền hình đối với từng thể loại được phát sóng như hình thức tin tức, hình thức phóng sự phim tài liệu, hình thức giao lưu, toạ đàm, hình thức cổ động truyên truyền, hình thức chạy chữ trên màn hình. Ngoài ra, các đài truyền hình cần tăng cường tần suất phát sóng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hàng năm. Thông tư cũng quy định việc ưu tiên về dung lượng, vị trí đăng trên báo in, báo điện tử. Các nội dung, thông tin tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS được đăng trên trang y tế sức khoẻ hoặc văn hóa xã hội của báo hoặc trên chuyên mục riêng về phòng, chống HIV/AIDS của báo.

Cơ quan cung cấp thông tin về HIV/AIDS cho báo chí là người phát ngôn của Bộ y tế, Cục phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế và đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010.

Theo MIC

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (18/10/2019)
Quy chế hoạt động thông tin cơ sở (12/9/2017)
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (12/9/2017)
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 v/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/5/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (11/3/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (14/3/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (11/3/2014)
Gia hạn thẻ nhà báo đến tháng 3/2011 (14/3/2014)
Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS (11/3/2014)