Văn bản chỉ đạo

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng trên địa bàn tỉnh


Ngày cập nhật: 18/08/2021 3:13:37 CH

           Triển khai thực hiện Công văn số 3596/UBND-VX ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 780/STTTT-TTBCXB ngày 17/8/2021 về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền (qua báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, thông tin lưu động… ) các nội dung như sau:

           Thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người. Không tổ chức các hoạt động có trên 30 người trong 1 phòng tại một thời điểm; các hội họp, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội cần thiết phải tổ chức thì người đứng đầu quyết định và phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Các quán ăn, nhà hàng, cà phê, giải khát (trừ các cơ sở dọc tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh) được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo điều kiện bàn cách bàn tối thiểu 1m, không quá 20 người trong 1 phòng, 1 địa điểm tại một thời điểm. Cơ sở nào vi phạm sẽ lập tức bị đóng cửa và xử phạt theo quy định.

          Tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh.

          Tuyên truyền việc mỗi người dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ, phát hiện và thông báo đến chính quyền địa phương người đến và về từ từ địa phương khác không thực hiện khai báo y tế; người tự cách ly, người theo dõi y tế tại nhà không tuân thủ quy định cách ly, vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các quán ăn, nhà hàng, cà phê, giải khát không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng trên địa bàn tỉnh…

          Tuyên truyền, phổ biến chế tài xử phạt vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phối hợp với ngành công an và các cơ quan chức năng kịp thời tuyên truyền, phản ánh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn để người dân nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật./.

PHÒNG TT-BC-XB

Công văn số 780/STTTT-TTBCXB

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng trên địa bàn tỉnh (18/8/2021)
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (18/10/2019)
Quy chế hoạt động thông tin cơ sở (12/9/2017)
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (12/9/2017)
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 v/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/5/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (11/3/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (14/3/2014)
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí (11/3/2014)
Gia hạn thẻ nhà báo đến tháng 3/2011 (14/3/2014)