Chuyển đổi số

Tài liệu “Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam”


Ngày cập nhật: 10/09/2021 8:10:14 CH

        Tài liệu “Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam” đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tham khảo. Tài liệu này được thực hiện với sự hỗ trợ từ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME).

          Nội dung tài liệu gồm 6 phần.

          Phần 1 - Chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam: Đề cập về xu hướng chuyển đổi số trên thế giới; hạ tầng, nền tảng phát triển nền kinh tế số của Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; thực trạng chuyển đổi số tại Việt Nam.

          Phần 2 - Định nghĩa và các khái niệm chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Nêu định nghĩa chuyển đổi số trong doanh nghiệp; các lĩnh vực trọng tâm của chuyển đổi số trong doanh nghiệp; các giai đoạn của chuyển đổi số.  

          Phần 3 - Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đề xuất các giai đoạn trong lộ trình chuyển đổi số.

          Lộ trình chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam bao gồm giai đoạn chuẩn bị03 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” (làm kỹ thuật số) sang “being digital” (là kỹ thuật số). Các giai đoạn có thể được thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau, tùy thuộc vào mục tiêu và tiềm lực của doanh nghiệp. Đây là lộ trình phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam và cần được tùy chỉnh để phù hợp với hiện trạng của từng doanh nghiệp.

          - Giai đoạn chuẩn bị: Xác định mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số.

          - Giai đoạn 1: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh như: Áp dụng công nghệ số (CNS) để mở rộng hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng, hình thành trải nghiệm khách hàng; từng bước triển khai áp dụng CNS cho chuỗi cung ứng (kết nối quản lý hàng tồn kho, sản xuất, mua hàng đầu vào); áp dụng CNS cho nghiệp vụ kế toán, tài chính; xây dựng khung cơ sở dữ liệu chung về kinh doanh, cung ứng và kế toán; xây dựng chính sách bảo mật kinh doanh, dữ liệu và áp dụng các công cụ bảo mật…

          - Giai đoạn 2: Hoàn thiện và chuyển đổi số mô hình quản trị như: Hoàn thiện mô hình quản trị và xác định các yêu cầu về dữ liệu tích hợp cho bước tiếp theo; xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị đi từ cơ cấu tổ chức, con người, chính sách, quy trình cho tất cả các mảng nghiệp vụ chức năng của doanh nghiệp; xây dựng chỉ tiêu quản trị (KPI/OKR) và hệ thống báo cáo quản trị, và yêu cầu cơ sở dữ liệu; xác định các yêu cầu phục vụ mục đích tích hợp, chuyển đổi số toàn diện; áp dụng CNS cho hệ thống báo cáo quản trị; chuyển đổi số/ tự động hóa quy trình cho các mảng nghiệp vụ…

- Giai đoạn 3: Kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới gồm: Áp dụng CNS để từng bước kết nối các hệ thống hiện có thành một hệ thống thông tin xuyên suốt từ kinh doanh đến các nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu chung trong toàn bộ doanh nghiệp; đầu tư vào đổi mới sáng tạo; áp dụng CNS mới để đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

          Phần 4 - Công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa: Giới thiệu về khung đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số; đối tượng tham gia; thang đo xếp hạng; hướng dẫn tham gia khảo sát đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số của doanh nghiệp.

          Phần 5 - Chỉ dẫn các giải pháp công nghệ theo lộ trình chuyển đổi số: Đề cập về lộ trình triển khai các giải pháp công nghệ theo từng giai đoạn của lộ trình chuyển đổi số; đánh giá mức độ sẵn sàng trên thị trường của các nhóm giải pháp; các nhà cung cấp tiêu biểu trên thị trường; đánh giá tổng quan ưu, nhược điểm và khuyến nghị sử dụng các giải pháp của các nhà cung cấp trong nước, quốc tế; các giải pháp công nghệ đề xuất theo từng giai đoạn của lộ trình chuyển đổi số liên quan sâu đến đặc thù ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

          Phần 6 - Các câu hỏi thường gặp: Phần này nêu 28 câu hỏi thường gặp và câu trả lời, đề cập những vấn đề như: Các yếu tố chính khi chuyển đổi số; cần phải làm gì để chuyển đổi số thành công; chuẩn bị nhân lực để triển khai chuyển đổi số; kinh doanh trực tuyến; chính sách bảo mật; một số thử thách trong chuyển đổi số các ngành sản xuất; các lợi ích từ chuyển đổi số sản xuất; lợi ích của dịch vụ hóa sản xuất; những giải pháp giúp tăng hiệu quả doanh nghiệp sản xuất…

          Tài liệu này được coi là tài liệu đầu tiên tổng kết được bản đồ các giải pháp công nghệ, đánh giá một cách độc lập tổng quan về ưu, nhược điểm của các giải pháp, so sánh mức độ sẵn sàng của các giải pháp trong nước và quốc tế trên thị trường Việt Nam để các doanh nghiệp tham khảo, tìm kiếm được giải pháp phù hợp nhất với điều kiện của doanh nghiệp mình.

          Xem nội dung tài liệu “Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Namtại đây.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC