Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực Viễn thông

Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020


Ngày cập nhật: 29/03/2012 4:09:35 CH

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định (22/2009/QĐ-TTg) Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu:

Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước và đảm bảo cung cấp cho đại đa số người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài các dịch vụ phát thanh, truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao. Thúc đẩy việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng từ công nghệ tương tự (Analog) sang công nghệ số (Digital) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số. Từng bước hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng trên cơ sở tham gia của các doanh nghiệp Nhà nước hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật phát thanh, truyền hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả của Nhà nước.

Phấn đấu phát triển đến năm 2010 phủ sóng truyền hình mặt đất tới 95% dân cư; phủ sóng phát thanh AM-FM tới 100% dân cư, đảm bảo hầu hết các hộ dân có thể thu, nghe được các kênh chương trình phát thanh quảng bá. Đến năm 2015 phủ sóng truyền hình mặt đất tới 100% dân cư, đảm bảo hầu hết các hộ dân có thể thu, xem được các chương trình truyền hình quảng bá; Mạng truyền hình cáp được triển khai tại 100% trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2020 sẽ ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ Analog để chuyển sang phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ số khi 95% số hộ gia đình có máy thu hình có khả năng thu được các kênh chương trình truyền hình quảng bá bằng những phương thức truyền dẫn, phát sóng số khác nhau; ngừng việc sử dụng công nghệ truyền hình cáp tương tự trước năm 2020 để chuyển hoàn toàn sang công nghệ số với 100% các mạng cáp dọc các tuyến đường, phố chính tại trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngầm hoá; Công nghệ số được áp dụng rộng rãi trong truyền dẫn, phát sóng phát thanh.

Để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu phấn đấu trên, Chính phủ nêu ra 6 giải pháp thực hiện:

- Nâng cao và thống nhất nhận thức, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, luật pháp: Xây dựng và sửa đổi Luật và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, quy định có liên quan đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Xây dựng và sửa đổi Luật Viễn thông, Luật Báo chí, Luật Tần số vô tuyến điện, Quy hoạch viễn thông, Quy hoạch tần số vô tuyến điện, Quy hoạch phát thanh, truyền hình... nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý để thúc đẩy phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình.
-Đổi mới tổ chức hoạt động truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình: Hình thành các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình có cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng quy mô lớn, có khả năng cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng cho tất cả các đài phát thanh, truyền hình trên cả nước.

- Phát triển nguồn lực

- Nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

TTĐT- NIICS

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(25/9/2019)

Dự thảo Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(25/9/2019)

Báo cáo Thẩm định dự án Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(25/9/2019)

Đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(25/9/2019)

Nghị quyết về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(25/9/2019)
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (30/12/2014)
Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia (29/3/2012)
Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 (29/3/2012)
Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia (21/12/2011)