Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực Viễn thông

Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Dự thảo Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Báo cáo Thẩm định dự án Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

.

Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia

Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia
Ngày 02/07/2008, tại 115 Trần Duy Hưng – Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia. Đến dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng; Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan và Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Hàng không Dân dụng, Cục Hàng hải cùng Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, doanh nghiệp viễn thông…

Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định (22/2009/QĐ-TTg) Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu:

Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước và đảm bảo cung cấp cho đại đa số người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài các dịch vụ phá

Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia

Ngày 02/07/2008, tại 115 Trần Duy Hưng – Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia. Đến dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng; Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan và Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Hàng không Dân dụng, Cục Hàng hải cùng Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, doanh nghiệp viễn thông… Đại điện Cục Tần số vô tuyến điện báo cáo một số vấn đề liên quan đến Hội nghị vô tuyến thế giới WRC 07.