Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010


Ngày cập nhật: 14/03/2014 3:41:04 CH

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngày 10/4/2008 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 653/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010.

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng một chính quyền hiện đại, đổi mới phương thức quản lý, quy trình điều hành, xây dựng bộ máy hành chính năng động, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả, đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cần thiết, từng bước cung cấp dịch vụ công trực tuyến, một cửa, mọi lúc cho người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin đến năm 2010:
Về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin:
- Phát triển mạng cáp quang kết nối trực tiếp đến tất cả các cơ quan Đảng, Chính quyền cấp tỉnh, thị xã, các sở, ban, ngành.
- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đủ khả năng lưu trữ vận hành tất cả các cơ sở dữ liệu của tỉnh.
- Xây dựng các quy trình sao lưu dự phòng (backup) dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Xây dựng Quy trình quản lý địa chỉ IP, thư điện tử.
- Xây dựng Trung tâm CNTT & Viễn thông thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông (Sở TTTT) đủ mạnh, có khả năng nắm bắt công nghệ mới, là nơi sẽ đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho các đơn vị. Đặc biệt là đào tạo đội ngũ phụ trách thông tin (CIO) và là nơi có thể phát triển các phần mềm ứng dụng, đáp ứng nhu cầu trong tỉnh.

Về ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước:
          - Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội của tỉnh.
          - Đổi mới hoặc nâng cấp và hoàn thiện các quy trình cơ bản trong hệ thống thông tin quản lý văn bản điện tử, đảm bảo hệ thống thông tin điện tử hoạt động thường xuyên, an toàn.
          - Hệ thống quản lý tài chính được triển khai thông qua đề án của Bộ tài chính.
          - Chương trình quản lý hồ sơ Cán bộ công chức được xây dựng theo các tiêu chí của Bộ Nội vụ.
          - Thực hiện 6 dịch vụ hành chính công trực tuyến.

          Về phát triển nguồn nhân lực:
          - Quy hoạch và xây dựng đội ngũ giám đốc CNTT cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã nhằm triển khai, quản lý và điều hành các dự án CNTT.
          - Đào tạo đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT cho UBND các huyện, thị xã có khả năng tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng chuyên ngành của đơn vị, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về phát triển và triển khai các ứng dụng CNTT.

            Đến cuối năm 2010:
- Hoàn thiện Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh Quảng Trị với sự tham gia cập nhật thông tin của 100% các sở, ban, ngành, huyện, thị xã.
- Người dân có thể đóp góp ý kiến và được giải đáp thắc mắc một cách thõa đáng nhờ hệ thống đối thoại Doanh nghiệp - Nhà nước - Công dân thông qua mạng Internet.
          - Trên 30% người dân sử dụng dịch vụ Internet và biết khai thác các dịch vụ trực tuyến.
          - Ứng dụng CNTT vào mô hình một cửa cho tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thị xã.
          - Các doanh nghiệp trong tỉnh có thể đăng ký kinh doanh qua mạng; 20% doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo, khai báo thuế, được cấp phép kinh doanh qua mạng; trên 30% người dân ở thành thị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua mạng.

Công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác, Công nghệ thông tin đang làm biến đổi sâu sắc đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại./. 

Phương Thảo - QHKH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC