Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực Bưu chính

Phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghê thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến 2020


Ngày cập nhật: 21/12/2011 4:34:52 CH

Căn cứ quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị đến 2020. Ngày 28/2/2008 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 398/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghê thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến 2020.

Với mục tiêu nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và CNTT, đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thông đồng bộ với sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, đảm bảo đầu tư phát triển đạt hiệu quả kinh tế - xã hội góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm gắn với quá trình đổi mới, nâng cao dân trí, hình thành một xã hội thông tin.
Các mục tiêu chủ yếu của Quy hoạch:

Về phát triển Bưu chính:

Giảm bán kính phục vụ bình quân 01 điểm cung cấp dịch vụ dưới 2,3 km/1 điểm, đảm bảo 100% số xã trong đất liền có thư, báo đến trong ngày. Duy trì tốc độ phát triển doanh thu hàng năm từ 18-25%.
+ Năm 2010 đưa dịch vụ tiết kiệm bưu điện, chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh xuống đến điểm bưu diện văn hoá xã; đảm bảo cung cấp 100% các dịch vụ bưu chính cơ bản tại huyện đảo Cồn Cỏ.
+ Năm 2015 hầu hết các thôn, cụm có điểm phục vụ, cung cấp các dịch vụ thiết yếu về Bưu chính viễn thông; 13 điểm bưu cục tự động, 10 điểm phục vụ tự động.
+ Đến năm 2020 hoàn thành việc phát triển mạng lưới và phát triển rộng khắp các dịch vụ. Mở rộng lĩnh vực cung cấp dịch vụ theo hướng cung cấp, ứng dụng rộng rãi mọi lĩnh vực và giải trí.

Về phát triển Viễn thông:

Thực hiện quang hoá thay thế dần cáp đồng, toàn bộ 100% xã có cáp quang đến trung tâm, 100% xã có nối mạng.
+ Năm 2010 phấn đấu các chỉ tiêu Viễn thông đạt khá cả nước, mật độ điện thoại toàn tỉnh phấn đấu ở mức 45 máy/100 dân (Trong đó: mật độ điện thoại cố định 18 máy/100 dân và điện thoai di động 27máy/100 dân). Tốc độ phát triển thuê bao Internet đạt 8%/năm.
+ Năm 2015 mật độ thuê bao toàn tỉnh 50 máy/100 dân (Trong đó: mật độ điện thoại cố định 20 máy/100 dân, điện thoại di động 30 máy/100 dân). Tốc độ phát triển thuê bao Internet là 26, 7 % năm.
+ Đến năm 2020 phát triển dịch vụ theo hướng cung cấp ứng dụng mọi lĩnh vực: Chính phủ điện tử, đào tạo, y tế, thương mại, nông nghiệp.

Về phát triển công nghệ thông tin:

   - 100% sở, ban, ngành, huyện, thị xã có mạng Lan, kết nối chuyên dụng và Internet băng thông rộng, có hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành.

   - 100% các trường từ THCS, các cơ sở y tế; 30 đến 35% trường THCS các xã miền núi và trạm y tế cơ sở đều có mạng Lan và được kết nối Internet.

   - 100% các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh ứng dụng CNTT trong quản lý và sản xuất; 50-60% đơn vị cơ quan Nhà nước triển khai ứng dụng toàn bộ phần mềm dùng chung; 25-30% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong giao dịch.
+ Năm 2010, 100% cơ quan đơn vị từ cấp huyện, thị xã trở lên có đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, đặc biệt có cán bộ lãnh đạo CNTT.
+ Năm 2015 có 10-15 doanh nghiệp CNTT đáp ứng được nhu cầu phát triển phần mềm của tỉnh, đảm bảo cung cấp 20 dịch vụ công; tăng cường thu hút sự đầu tư của nước ngoài vào CNTT trong các khu công nghiệp.
+ Đến năm 2020:
   - 100% các xã, phường có điểm truy cập Internet băng thông rộng, 45% hộ có kết nối internet, trên 80% thanh niên toàn tỉnh sử dụng máy tính và các tiện ích của Internet.
   - 100% các doanh nghiệp lớn ứng dụng các phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp. Trên 80% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kết nối Internet, thư điện tử và 70% doanh nghiệp sử dụng các phần mềm để quản lý hoạt động của doanh nghiệp.
   - 100% các bệnh viện cấp tỉnh, tuyến huyện và các Trung tâm y tế được kết nối Internet.
Xây dựng mô hình một số sàn giao dịch để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh có điều kiện tiếp cận và tham gia thương mại điện tử.
Xây dựng và duy trì cổng thông tin điện tử kết nối với tất cả cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Xây dựng và phát triển trung tâm CNTT&VT trở thành một Trung tâm mạnh, đủ sức phục vụ các nhu cầu, cung cấp các dịch vụ Internet, phát triển các ứng dụng, quản trị các hệ thống PVN. Làm tiền đề cho bước phát triển ngành kinh tế mũi nhọn CNTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai.

Phương Thảo - QHKH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC