Văn bản chỉ đạo, điều hành

 

QĐ V/v Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời khu vực: Tầng 6, Tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Quảng Trị

V/v Thành lập tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng

QĐ V/v Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Gio Linh

Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

QĐ V/v Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Chỉ thị V/v Khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

QĐ V/v Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

QĐ V/v Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Thông báo Ý kiến kết luận của  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công điện Quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống Covid-19

Chỉ thị V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo Ý kiến kết luận của  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

V/v Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

V/v Thực hiện kết luận ca Thủ tướng Chính về phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-Cp tỉnh

V/v Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/5/2020 về phòng, chống dịch Covid-19

QĐ V/v Thành lập Tiểu ban truyền thông của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị