Chi bộ Đảng

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.


Ngày cập nhật: 10/07/2020 9:21:25 SA

Ngày 08/7/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Sở theo Hướng dẫn số 05-HD/DUK ngày 09/12/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác lý luận chính trị thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Tường,  Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Chi bộ và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, người lao động thuộc Sở, các phòng và Trung tâm CNTT&TT.


Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở phát biểu tại Diễn đàn

Theo đó, Chi bộ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên để năm 2020 với chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Chi bộ đã triển khai một số nội dung cơ bản về đại đoàn kết dân tộc, cũng như các nội dung đoàn kết nội bộ và việc xây dựng Đảng, chính quyền và cơ quan trong sạch, vững mạnh. Tiếp đó, hội nghị đã nghe và xem phim GS.TS. Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Toàn cảnh buổi Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi chiều, Chi bộ tiếp tục tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ chủ trì diễn đàn quán triệt các nội dung liên quan đến chủ đề diễn đàn. Thông qua diễn đàn, có 03 tham luận được đại diện các đơn vị trình bày gồm: Phòng Kế hoạch và Tài chính với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác phối hợp, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Sở, ngành Thông tin và Truyền thông”, Thanh tra Sở với chủ đề “Thanh tra Sở góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông” và Văn phòng Sở với chủ đề “Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân”. Các tham luận đã nêu bật các nội dung sát với tình hình thực tế của ngành và đơn vị như công tác phối hợp, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, xây dựng đạo đức công vụ… trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông. Diễn đàn cũng nhận được nhiều nội dung góp ý, trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng từ cán bộ, đảng viên với các nội dung tham luận nêu ra.

Sau khi diễn đàn kết thúc, đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ đã nhận xét tổng quan về các buổi sinh hoạt chính trị, yêu cầu Cấp ủy, lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở quán triệt chuyên đề năm 2020, tăng cường xây dựng, phát huy sức mạnh đoàn kết của Sở, ngành, xây dựng Sở, ngành phát triển vững mạnh: tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị tiếp theo và toàn bộ cán bộ, đảng viên phải xây dựng, thực hiện bản đăng ký và cam kết cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020.

                            Tin: THANH HÀ - Ảnh: THANH TÙNG

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. (10/7/2020)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (8/6/2020)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 (22/9/2017)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/4/2015)
tinvan