Chi bộ Đảng

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1)


Ngày cập nhật: 28/06/2019 9:25:04 SA

Ngày 27/6/2019, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2019 (đợt 1) chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự diễn đàn có các đồng chí là đảng viên của Chi bộ và toàn thể các đồng chí công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở chủ trì Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Bí thư Chi bộ đánh giá việc triển khai chuyên đề 2018 của Chi bộ; đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động của tập thể, Kế hoạch làm theo của cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018; đồng thời nêu các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Diễn đàn được nghe các tham luận của Công đoàn cơ sở, Thanh tra Sở và Phòng Công nghệ thông tin xoay quanh việc “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham luận của Thanh tra Sở tập trung vào nội dung tăng cường trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị. Đối với Công đoàn Sở, tham luận đề cập đến việc thực hiện “Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân” tại đơn vị và trong toàn ngành như thế nào? Vai trò và trách nhiệm của Công đoàn Sở trong thời gian qua. Với chủ đề “Xây dựng chính phủ điện tử theo tư\ tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Phòng Công nghệ thông tin đã nêu bật những nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tham mưu xây dựng chính phủ điện tử, các giải pháp thực hiện ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác cải cách hành chính, hỗ trợ cho quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan, địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Hoàn đánh giá cao các nội dung các tham luận. Nhìn chung, các tham luận đã đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế về tác phong, phong cách của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy hiệu quả từ sau Diễn đàn này, đề nghị các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc triển khai thực hiện.


Đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở phát biểu định hướng cho buổi sinh hoạt. - Ảnh: Thanh Tùng


Quang cảnh Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. - Ảnh: Thanh Tùng

Phương Nam

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 (22/9/2017)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/4/2015)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (14/3/2014)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II (14/3/2014)
tinvan