Chi bộ Đảng

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018


Ngày cập nhật: 07/02/2018 8:32:14 SA

Ngày 30/01/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, đề ra kế hoạch năm 2018.

Trong năm qua, Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Triển khai tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; quán triệt những quan điểm, nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Gắn với sinh hoạt hàng tháng, Chi bộ đã thông báo tình hình trong nước, trong tỉnh cho cán bộ, đảng viên qua tài liệu sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, cập nhật những thông tin nóng trong tỉnh, trong nước và thế giới để định hướng thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời thường xuyên thực hiện công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng, biện pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của Sở.

Hàng tháng tổ chức sinh hoạt Đảng đều đặn, nền nếp, chất lượng, thể hiện tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chi bộ cũng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4.

Chi bộ liên tục được công nhận Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đã thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ được Chi bộ phân công; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo Công đoàn xây dựng chương trình hoạt động và đã tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nhất là trong việc thực hiện quy hoạch ngành, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý nhà nước, thực hiện chế độ chính sách. Công tác phát triển đảng viên được Chi bộ đặc biệt quan tâm.

Chi bộ cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với những nội dung cụ thể: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề tài, dự án và quy hoạch; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, triển khai, quán triệt đầy đủ Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch ngành; thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế phối hợp giữa chi bộ với chuyên môn. Duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt Chi uỷ, Chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, tiếp tục thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng, phát huy dân chủ nội bộ, đảm bảo cho mọi đảng viên được quyền tham gia bàn bạc, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết và những điều đảng viên không được làm theo quy định Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ chính trị; Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/72007 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. Phấn đấu xây dựng đạt danh hiệu hàng năm: Công đoàn “vững mạnh xuất sắc”.

Cũng tại buổi tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng ưu tú đang công tác tại Trung tâm CNTT và Truyền thông. Đồng thời trao thưởng cho các đồng chí có thành tích cao trong giải Bóng chuyền - Cầu lông lần thứ XVI chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng 03/02 (1930-2018) và đón Xuân Đinh Dậu 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ Sở trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Bùi Thị Bích Vân.

           

Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở trao thưởng cho các đồng chí đạt giải Bóng chuyền - Cầu lông.


Tin và ảnh: LỆ THỦY 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 (22/9/2017)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/4/2015)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (14/3/2014)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II (14/3/2014)
tinvan