Chi bộ Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII


Ngày cập nhật: 12/01/2018 3:12:44 CH

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 12/03/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 10/01/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở cùng toàn thể các cán bộ, đảng viên của Sở Thông tin và Truyền thông. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở giới thiệu những nội dung cơ bản của các Nghị quyết gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW về Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 19/NQ/TW về Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới. Đây là những nội dung quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề có sức ảnh hưởng rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân...

Đồng chí đã yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung lắng nghe và nắm chắc các nội dung cơ bản của các Nghị quyết làm cơ sở cho việc nhìn nhận, đánh giá về chủ trương, đường lối thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận trong Đảng đối với mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng. Đồng thời, sau khi học tập, quán triệt mỗi cá nhân nghiêm túc tự nghiên cứu và viết bài thu hoạch nhằm xác định quyết tâm cao để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, vào các lĩnh vực chuyên môn của ngành, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới.

                             Tin: TRẦN THANH HÀ - Ảnh: VÕ THANH TÙNG 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 (22/9/2017)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/4/2015)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (14/3/2014)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II (14/3/2014)
tinvan