Chi bộ Đảng

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”


Ngày cập nhật: 27/10/2017 1:16:42 CH

Ngày 25/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tham dự Diễn đàn có các đồng chí Dương Xuân Hiền, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở.

Quang cảnh Diễn đàn - Ảnh: THANH TÙNG 

Tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo khái quát về tình hình, nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, cơ quan, đơn vị; Nêu những thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đ ồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại diễn đàn đã có 7 tham luận với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và nghiêm túc chỉ ra những yếu kém, hạn chế cần tập trung khắc phục trong những năm tới; phát huy những kết quả đã đạt được nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng thời kỳ phát triển mới như: phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một yêu cầu bức thiết hiện nay; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; biểu hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành”; đấu tranh chống phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng"….

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, đồng chí Dương Xuân Hiền, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối biểu dương Cấp ủy đã tổ chức tốt Diễn đàn nhằm tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

PHƯƠNG THẢO

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 (22/9/2017)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/4/2015)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (14/3/2014)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II (14/3/2014)
tinvan