Chi bộ Đảng

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020


Ngày cập nhật: 22/04/2015 1:56:12 CH

Ngày 20/4/2015, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có 24/25 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Đồng chí Đỗ Thanh Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình tại Đại hội nêu rõ: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn tham mưu lãnh đạo tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về ngành tương đối đầy đủ, tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và người dân thực hiện đúng định hướng, đúng pháp luật để phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển ngành như: Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và CNTT; Quy hoạch phát triển Báo chí; Quy hoạch phát triển Xuất bản - in và Phát hành; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; hiện nay đang xây dựng điều chỉnh Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và CNTT. Lĩnh vực báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại đã có nhiều nỗ lực, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.


BCH Chi bộ Sở TT&TT khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt và tặng hoa cho đồng chí Trần Phương Nam, Giám đốc Sở, Phó Bí thư Chi bộ Sở khóa trước, nhiệm kỳ 2010-2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu. Đã hoàn thiện các quy hoạch ngành, số thuê bao điện thoại 86tb/100 dân (chỉ tiêu 80tb/100dân), 100% các cơ quan đều có mạng LAN, 100% cán bộ công chức đều biết sử dụng và khai thác tài liệu trên mạng Internet để phục vụ công việc (vượt chỉ tiêu là 90%). Số đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ là 6 đảng viên (chỉ tiêu 4 đảng viên).

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được tăng cường, đổi mới cả về nội dung và hình thức thông qua việc tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương và của Tỉnh ủy; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức được chú trọng thông qua việc ban hành và triển khai thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; gắn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Việc thực hiện quy chế làm việc ở cơ sở và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể được đảm bảo thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đánh giá những khuyết điểm, tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Đại hội thống nhất cao về một số giải pháp trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Quế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí đề nghị cấp ủy khóa mới tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông vững mạnh toàn diện, đưa ngành thông tin và truyền thông phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

.         Đại hội bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020, bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Phó Giám đốc Sở được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020./.

                                                                   Tin và ảnh: Hải Châu

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 (22/9/2017)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/4/2015)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (14/3/2014)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II (14/3/2014)
tinvan