Chi bộ Đảng

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015


Ngày cập nhật: 14/03/2014 3:39:23 CH

Hội nghị thông qua Báo cáo hoạt động của Chi bộ giữa nhiệm kỳ, phương hướng hoạt động nửa cuối nhiệm kỳ và bầu cấp ủy. Theo báo cáo của Chi bộ, trong nửa nhiệm kỳ 2010-2015, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn xây dựng các chương trình, kế hoạch, các đề tài, dự án nhằm triển khai thực hiện tốt các Quy hoạch ngành, các Nghị quyết của Tỉnh uỷ và các kế hoạch, dự án của UBND tỉnh. Sở tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực; nhiều chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác lớn đã được Sở Thông tin và Truyền thông chủ động triển khai như: Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin, truyền thông”; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” giai đoạn 2011-2015; triển khai và quản lý tốt việc thực hiện Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 04/01/2013 của BTV Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong giai đoạn mới...

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Chi uỷ đã quán triệt tập trung lãnh đạo, quản lý về hoạt động báo chí và xuất bản; tuyên truyền có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thông tin đối ngoại… Hầu hết các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về Bưu chính-Viễn thông, Công nghệ thông tin và Báo chí, xuất bản, giữ vững sự ổn định và trật tự kỷ cương trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Xây dựng, lãnh đạo và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho CBCC-VC-LĐ;  thực hiện tốt việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác chỉ đạo đảm bảo thông tin phục vụ phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai.

Về công tác xây dựng Đảng, thường xuyên phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: triển khai tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI theo kế hoạch của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể và cán bộ công nhân viên chức tham gia các hoạt động, phong trào hội thi, hội thao của tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Tích cực hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề. 100% cán bộ đảng viên đăng ký chủ đề làm theo lời Bác, Chi bộ đã xây dựng và niêm yết công khai các chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức làm theo lời Bác. Qua các đợt học tập, rèn luyện, nhận thức về tư tưởng và bản lĩnh chính trị của cán bộ công nhân viên được củng cố và nâng lên, từng bước thể hiện việc làm theo trong từng công việc cụ thể của cơ quan.

Chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào thi đua và phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao một cách thường xuyên để phục vụ các ngày lễ và rèn luyện nâng cao thể chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Đoàn thanh niên tăng cường củng cố tổ chức, tích cực bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Hàng tháng tổ chức sinh hoạt Đảng đều đặn, nề nếp, chất lượng, thể hiện tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tăng cường chỉ đạo công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, đến nay đã quy hoạch xong cán bộ từ trưởng, phó phòng, lãnh đạo Sở, tạo cơ sở để đào tạo và bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện việc giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/BCT của Bộ Chính trị, hầu hết đảng viên đều được nơi cư trú đánh giá cao về ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng gia đình văn hóa.

Làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới, trong nửa nhiệm kỳ qua đã kết nạp Đảng cho 4 quần chúng;  tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, khi đủ điều kiện tiếp tục kết nạp, bổ sung cho Đảng. Xây dựng cấp uỷ đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm trong nhiệm kỳ 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 100%); Chi bộ liên tục được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã thảo luận phương hướng trong nửa nhiệm kỳ, cần tập trung tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh, chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao.

Thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, chú ý quan tâm đến cán bộ nữ và trẻ hoá cán bộ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước cũng như trình độ chuyên môn. Làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới, trong nửa cuối nhiệm kỳ phải phát triển được ít nhất là 03 đảng viên; hàng năm phấn đấu đạt 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị lên Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh khen thưởng, không có đảng viên yếu kém, vi phạm kỷ luật; xây dựng cấp uỷ đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Xây dựng Chi bộ hàng năm đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Hội nghị đã bầu cấp ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tường, Phó Giám đốc Sở được bầu lại làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Phương Nam, Giám đốc Sở làm Phó Bí thư Chi bộ.

Nguyễn Thị Huyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 (22/9/2017)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/4/2015)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (14/3/2014)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II (14/3/2014)
tinvan