Chi bộ Đảng

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II


Ngày cập nhật: 14/03/2014 3:39:38 CH

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ Khóa I, tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và văn kiện Đại hội Đảng bộ Dân chính Đảng. Đại hội thống nhất đánh giá những thành tích nổi bật của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2006-2010 đó là lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đã được quan tâm chú trọng đúng mức.  Xây dựng các đề tài, dự án nhằm triển khai tốt Quy hoạch ngành BCVT và CNTT và Nghị quyết của Tỉnh uỷ và các kế hoạch, dự án của UBND tỉnh có hiệu quả. Đã xây dựng đề cương Quy hoạch Báo chí từ nay đến 2020, hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang tiến hành xây dựng Quy hoạch làm cơ sở để ngành phát triển đúng định hướng và quy hoạch của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai và giám sát hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; xây dựng quy định lộ trình ngầm hoá mạng cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tham mưu cho UBND tỉnh ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị nhằm tạo điều kiện từng bước phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận lợi và nhanh chóng; xây dựng Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt từ khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; xác định đây là một lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, tuy gặp những khó khăn ban đầu nhưng cán bộ, đảng viên đã tiên phong, gương mẫu, vượt lên trên mọi hoàn cảnh và đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhờ làm tốt công tác quản lý nhà nước nên các cơ quan báo chí đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cơ sở; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật góp phần quan trọng thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, kịp thời phát hiện và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng…

Song song với việc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: triển khai tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết X của Đảng; Chương trình hành động số 22-CTHĐ/ĐU của Đảng uỷ cơ quan Dân chính Đảng về thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chương trình hành động số 24 – CTHĐ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV; các nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ Tỉnh; Xây dựng và triển khai chương trình hành động của chi bộ thực hiện Nghị quyết đại hội X của Đảng về lĩnh vực phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin; ... Gắn với sinh hoạt hàng tháng chi bộ đã thông báo tình hình trong nước, trong tỉnh cho cán bộ, đảng viên qua tài liệu sinh họat chi bộ của Ban tuyên giáo tỉnh ủy biên soạn. Thường xuyên thực hiện công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng, biện pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở nhất là trong điều kiện sở mới được thành lập.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Từ một Chi bộ có 6 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Chi bộ đã có tổng số 19 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2007-2010, 100% đảng viên trong Chi bộ được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh 4 năm liền. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cao quý.

Chi uỷ đã chỉ đạo sâu sát các tổ chức đoàn thể  tham gia các hoạt động phong trào, hội thi, hội thao của tỉnh và Đảng ủy cơ quan Dân chính Đảng tổ chức như: Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, chi bộ có 01 đồng chí tham gia đạt giải 3; Thi giải cầu lông của Đảng uỷ Dân chính Đảng tổ chức đạt giải nhất đôi nữ; nhất, nhì đơn nam, giải nhì đôi nam nữ; Tham gia thi tìm hiểu 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các cuộc thi tìm hiểu khác, đặc biệt là các phong trào văn hoá, thể thao, về nguồn, đền ơn đáp nghĩa… nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về lịch sử dân tộc và sự hình thành và phát triển của các tổ chức Đảng, đoàn thể và vai trò của nó trong tổ chức chính trị, từ đó để mỗi một cán bộ, đảng viên tự hào về truyền thống dân tộc, hiểu được trách nhiệm của bản thân là phải phấn đấu vươn lên cống hiến sức lực của mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh xứng đáng với truyền thống đó; Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho quần chúng, tổ chức quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Ngành, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao, tìm hiểu pháp luật, các ngày truyền thống, thông qua các hoạt động để xây dựng một nếp sống và làm việc văn minh, lịch sự, kỷ cương ở trong công sở cũng như ngoài xã hội.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Văn Giang đã biểu dương tập thể chi uỷ và chi bộ Sở TTTT những năm qua tuy mới thành lập, điều kiện đang gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực chỉ đạo điều hành xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh đã lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ghi nhận. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới chi bộ cần phải nỗ lực hơn nữa để lãnh đạo đơn vị hoàn thành những chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, đồng thời đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực lãnh đạo điều hành để tham dự Đại hội đảng bộ Dân Chính Đảng lần thứ V(nhiệm kỳ 2010-2015).

Đại hội đã biểu quyết thông qua những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, cụ thể: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành: bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí-xuất bản. Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho phát triển hạ tầng, dịch vụ, ứng dụng nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; Xây dựng Chi bộ hàng năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đạt loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% đạt loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Lãnh đạo cơ quan làm tốt chức năng tham mưu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị văn hoá xuất sắc” được cấp trên công nhận; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hàng năm đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”; Bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp 4 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội Chi bộ lần thứ II ,hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ V là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên xác định vai trò vị trí của mình cùng nhau đoàn kết phấn đấu quyết tâm xây dựng chi bộ trở thành tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tại Đại hội đã lựa chọn và bầu ra 2 đồng chí đảng viên xuất sắc nhất, thay mặt cho 19 đảng viên của Chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Trị lần thứ V.
 
Nguyễn Thị Huyền 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 (22/9/2017)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/4/2015)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (14/3/2014)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II (14/3/2014)
tinvan