Chi bộ Đảng

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng


Ngày cập nhật: 30/03/2021 7:56:58 CH

        Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/DUK ngày 11/01/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; ngày 17/3/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/CB nhằm giúp cho việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng, toàn diện tình hình của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; khẳng định thành tựu, làm rõ khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; ngoài ra còn làm rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

        Để việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả; ngày 23/3/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết. Đồng chí Dương Xuân Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết. Hội nghị đã nghe giới thiệu, luận giải, phân tích sâu kỹ từng vấn đề, về các quan điểm, chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp của các Nghị quyết Đại hội đề ra. Qua đó tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Chi bộ, đồng thuận, tự hào về thành tựu đổi mới quê hương, đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm và lòng tự tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Chi bộ vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Dương Xuân Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt, quán triệt các Nghị quyết

          Sau khi học tập, toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ đã thực hiện viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những vấn đề cơ bản đã được giới thiệu tại hội nghị, liên hệ với thực tiễn của đơn vị đang công tác, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong thời gian tới.

 

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập,quán triệt các Nghị quyết

      Bên cạnh đó, Chi bộ thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Mở chuyên trang, chuyên mục trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

                                       Tin: Lệ Hằng - Ảnh: Thanh Tùng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng (30/3/2021)
Diễn đàn Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” năm 2020 (17/11/2020)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. (10/7/2020)
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (8/6/2020)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1) (28/6/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng (27/8/2018)
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (7/2/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (12/1/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (27/10/2017)
tinvan