Chi bộ Đảng

Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng

Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng
Ngày 23/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ trực tiếp triển khai các nội dung quan trọng này.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 30/01/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, đề ra kế hoạch năm 2018. 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 12/03/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Ngày 25/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tham dự Diễn đàn có các đồng chí Dương Xuân Hiền, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017
Ngày 21/9/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017. Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017, các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi, phấn đấu đảm bảo chất lượng và số lượng bài dự thi ở mức cao nhất. 

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 20/4/2015, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có 24/25 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Đồng chí Đỗ Thanh Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015
(quangtri-ict) Ngày 02/10/2013, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Hữu Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Trương Đức Minh Tứ, TUV, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, phụ trách khối Thông tin và Tuyên truyền và 19 đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II
Ngày 20 tháng 5 năm 2010, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ II,hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ V  . Đại hội lần này theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành 3 nội dung: Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội các cấp, Sửa đổi Điều lệ Đảng; Đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ 2007-2010 và phướng hướng nhiệm vụ 2010-2015; Bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Văn Giang, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân chính Đảng, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đảng uỷ.

Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Ban chỉ đạo cuộc vận động Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Trị và của Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng, chi bộ Sở bưu chính, Viễn thông đã phát động cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Sở và đơn vị trực thuộc Sở.

Hội thi báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ là một hoạt động chính trị - xã hội của toàn Đảng, toàn dân trong cuộc vận động “ Học tập và làm 

tinvan