Chi bộ Đảng

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.
Ngày 08/7/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Sở theo Hướng dẫn số 05-HD/DUK ngày 09/12/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác lý luận chính trị thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 03/6/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Dương Xuân Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1)

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 (đợt 1)
Ngày 27/6/2019, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2019 (đợt 1) chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự diễn đàn có các đồng chí là đảng viên của Chi bộ và toàn thể các đồng chí công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở chủ trì Diễn đàn.

Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng

Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng
Ngày 23/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ trực tiếp triển khai các nội dung quan trọng này.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 30/01/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, đề ra kế hoạch năm 2018. 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 12/03/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Ngày 25/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tham dự Diễn đàn có các đồng chí Dương Xuân Hiền, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017
Ngày 21/9/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017. Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017, các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi, phấn đấu đảm bảo chất lượng và số lượng bài dự thi ở mức cao nhất. 

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 20/4/2015, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có 24/25 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Đồng chí Đỗ Thanh Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

tinvan