Lượt truy cập
516077
Tài Liệu

Tài liệu Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021:

Luật Báo chí 2016

+ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

 

Liên kết website