Lượt truy cập
055150
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 trên  địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn ...

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh ...