Lượt truy cập
492002

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện ...

Ngày 30/8/2021, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-HĐND về việc “Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (xem thông tin chi tiết trên Website của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: quangtri-ict.gov.vn/daitruyenthanhhuyen.pdf). Xem tiếp

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

 

Liên kết website