Lượt truy cập
252410

Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Sở ...

Cải cách hành chính (CCHC) được xem như đòn bẩy cho sự phát triển, kết quả của sự tăng trưởng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân song CCHC chắc chắn là một nhân tố, một yếu tố động lực góp phần giảm bớt chi phí xã hội, chi phí ngân sách, tháo gỡ những khó khăn, mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, tạo ra sức hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước… Xem tiếp