Trang chủ
 |   -  Đăng Nhập    


   Tin mới   
  
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018
  
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 và 8/2018
  
Thống nhất tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Triệu Phong
  
Tập huấn triển khai nhiệm vụ số hóa truyền hình mặt đất năm 2018
  
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng
  
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  
Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025”
  
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  
Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  
Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  
UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2018)
  
Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  
Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
  
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018 tại Quảng Trị
  
Huyện Triệu Phong: Phát động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4” năm 2018 và triển khai kế hoạch xây dựng tủ sách lớp học

Văn bản chỉ đạo

V/v lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình
Cập nhật: 5/6/2018

Ngày 31/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 1635/BTTTT-CTS ngày 28/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai đề án truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm III. Để có cơ sở cho Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh lập danh sách hộ nghèo, hộ cân nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh (DTH) và đầu thu số truyền hình mặt đất DVB-T2, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Xem tiếp
TIN, BÀI KHÁC
V/v Tuyên truyền Giải thưởng "Vô lăng vàng"
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị